Zdrowe wymię - Laboratorium Badania Mleka

Zalecenia
Zadbajmy wspólnie o jakość.

Szanowni Państwo!

W trosce o utrzymanie wysokich standardów oraz zapewnienie wiarygodności przeprowadzanych badań, uprzejmie prosimy o stosowanie przy pobieraniu i przesyłaniu próbek mleka następujących zaleceń:

 • do badań prosimy przesyłać mleko świeże w jak najkrótszym czasie od pobrania lub mleko zamrożone
 • materiał pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii
 • do przesłanych próbek prosimy dołączyć pismo przewodnie

Sposób pobierania próbek mleka ćwiartkowego:

 • próbki oznaczyć numerem krowy i ćwiartką
  A - prawa przednia
  B - prawa tylna
  C - lewa przednia
  D - lewa tylna
 • wymię i strzyki umyć i osuszyć
 • strzyki zanurzyć na 30 s. w roztworze do przeddojowej dezynfekcji i osuszyć papierowym ręcznikiem
 • końcówki strzyków dokładnie zdezynfekować 70% alkoholem
 • pierwsze strugi mleka usunąć
 • w czasie pobierania probówkę trzymać ukośnie nie dotykając jej krawędzią strzyka, pamiętać aby nie zanieczyścić korka od probówki
 • po pobraniu ponownie zdezynfekować strzyki
 • pobrany materiał schłodzić do 4-5 ºC i w tej temperaturze przesłać do badań