Zdrowe wymię - Laboratorium Badania Mleka

Zalecenia
Zadbajmy wspólnie o jakość.

Lekarzom i hodowcom bydła współpracującym z Laboratorium Badania Mleka oferujemy:

 • kompleksową diagnostykę zapaleń gruczołu mlekowego krów, opierającą się na rozpoznaniu
  czynników środowiskowych i zakaźnych powodujących zaplenia wymion,
 • opracowanie programu naprawczego leczniczo-profilaktycznego,
 • analizę biochemiczną parametrów krwi i związaną z tym korekcję dawki pokarmowej zapewniającą wysoką wydajność mleczną i optymalne funkcjonowanie układu odpornościowego.


Badanie mleka
 • Badanie przesiewowe w kierunku S. aureus
 • Badanie przesiewowe w kierunku Str. agalactiae
 • Badanie bakteriologiczne z określeniem czynnika etiologicznego
 • Badanie bakteriologiczne z określeniem czynnika etiologicznego + antybiogram
 • Badanie w kierunku Mycoplasma sp.
 • Badanie w kierunku Prototheca sp.
 • Badanie mikologiczne
 • Określenie liczby komórek somatycznych w mleku
 • Ogólna liczba bakterii w 1ml mleka
 • Obecność substancji hamujących w mleku

Badanie biochemiczne krwi
 • badanie przesiewowe - (białko całkowite, fosfor, chlorki, GLDH, glukoza, kreatynina, mocznik, potas, sód, wapń)
 • profil metaboliczny - (AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, fosfor, GLDH, glukoza, kreatynina, mocznik, wapń, chlorki)
 • profil wątrobowy - (ALT, AST, AP, bilirubina całkowita, GLDH, albuminy)
 • profil nerkowy - (mocznik, kreatynina, białko całkowite, sód, potas, albuminy)

Badanie paszy
  • Oznaczanie suchej masy
  • Testy sitowe dla TMR
  • Sita kałowe